Onze geschiedenis

De afdeling Oostvoorne-Tinte van de Koninklijke Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (KNV EHBO) werd
op 3 april 1934  opgericht en startte zijn eerste cursus in het Groene kruis gebouw dat gelegen was aan de Rijlaan nu heet dat de F.G.H. van Itersonlaan.

De oprichters waren de volgende bestuursleden:
W.de Snayer (voorzitter)
J.van Toledo Plzn (secretaris)
K.P. Langendoen (penningmeester)
J. Hoogwerf (commissaris materiaal)
M. Manintveld (algemeen adjunct)

Het lesgeven was in die tijd nog gescheiden. De mannen kregen les van Dr. Kroes en de vrouwen van mevr. Dr. Hessels en later door dokter Schep en dokter Monster.
Locaties
Het Groene kruis gebouw aan de F.G.H. van Itersonlaan (toen Rij-laan) tot na begin 50- er jaren

De Oude school aan de Burg. Letteweg tot 1974
Hier zaten de leden nog in de schoolbanken bij de kolenkachel. Hier begonnen ook de wedstrijd oefeningen. Bij de wedstrijden werd ook een hoog resultaat gehaald, Zo wonnen we eens een eerste prijs bij de landelijke wedstrijden in Ter Apel .
Pleisterplaats aan Burg. Letteweg tot 2006
De Brandweer Kazerne aan de Ruy tot 2009

Oude brandweerkazerne

Nieuwe brandweerkazerne

In de jaren 70 en 80 had de EHBO van Oostvoorne ook nog 1 à 2 wedstrijd ploegen. Dit is in de loop van de jaren helaas verwaterd. Het was altijd spannend vooral als de EHBO van onze buurgemeente ook met hun ploegen aanwezig waren.

Vooruitstrevend zijn we altijd geweest

Begin jaren 70 begonnen we met reanimatie. Er werd al vlug een eigen pop aangeschaft. In het begin konden we er èèn lenen van de Kring. Dat maakte het oefenen al een stuk gemakkelijker .
De locatie Oude School waar ook de brandweerkazerne was, brengt bij de leden en oud leden nog veel herinneringen te weeg. Zoals kachel die ontplofte, licht uitvallen, brandweermannen die zich na een natte uitruk kwamen warmen.

Als de school zelf kon spreken dan zijn we voorlopig nog niet klaar. Je zou er eigenlijk een boek over moeten schrijven. Helaas moesten we in 1974 verhuizen naar het pand wat vroeger de oude bakkerij van “de Man” was. Dit pand was gelegen naast Hotel de Man aan de Burg. Letteweg. lLter was het een woonhuis.

 

Oude bakkerij “de Man”

Na veel gesteggel en hard werken, want we moesten het zelf opknappen, en na veel inzet van de leden hadden we weer een eigen onderkomen Na een feestelijke ingebruikname werd het gebouw gedoopt met de naam “Pleisterplaats”
In de Pleisterplaats hebben we tot mei 2006 met veel genoegen vertoefd . We hebben nu een onderkomen bij de Brandweer waar we heel blij mee zijn. In het najaar van 203 verhuizden we mee naar de nieuw brandweerkazerne aan de Voorweg. Vanuit de Pleisterplaats werden de evenementen verzorgt zoals de Wielerronde en de Dikke banden race en nog vele andere evenementen zo als Jacobadag, Burchtfeesten enz.

In 1973 kregen we onze eerste caravan die als mobiele post moest gaan dienen deze hebben Martin Poortvliet en Leen van Toledo hebben het interieur zo verbouwt dat er een brancard ingeschoven kon worden.
Daar hebben we diverse jaren plezier van gehad vooral op de IJsbaan: het Vliegveld.
Later hebben we een ander gekocht. Maar deze was geen lang leven beschoren. De EHBO caravan is samen met de Caravan van de IJsclub de “Tenella Plas” met hakbijlen vernield.
Later hebben we via caravan bedrijf de Duinwei een andere gekregen die we heel lang gebruikt hebben.
Vele jaren zaten wij op het strand en later aan beide zijden van het Oostvoornes meer met een vaste post deze waren eigendom van het Recreatieschap de Brielse Maas. We hadden voor die tijd al moderne communicatie middelen (Een GSM bestond er nog niet) namelijk een portofoon waar met Ambulance vervoer Nijholt in contact stonden. Namelijk een portofoon waar we met Ambulance vervoer Nijholt in contact stonden .
Maar de tijden en regels veranderen. De bestaande caravan voldeed niet meer.
Met veel inspanning en met veel sponsoren hebben we nu een echte mobiele post . Waar wij de ruimte hebben om ons werk te doen.

Brandweer en EHBO Oostvoorne In de mooiste villa van Oostvoorne

De blusgroep Oostvoorne van de Westvoornse brandweer heeft nu ook officieel ‘de mooiste villa van Oostvoorne’ betrokken. Want zo duidde burgemeester Peter de Jong bij de opening van de nieuwe brandweerkazerne aan de Voorweg aan. Het ontwerp past prachtig bij de omgeving. Daar hebben de buurtbewoners dan ook sterk op aangedrongen.

Het heeft wel enige tijd geduurd voor de nieuwe kazerne er stond. Al in 1998 werden gesprekken gevoerd over een nieuw brandweeronderkomen in het kader van de centrumontwikkeling van Oostvoorne. In 2001 werd er een eerste krediet beschikbaar gesteld en in 2003 werd een fiat gegeven voor een verhuizing van De Ruy naar de Pinnepot. Het liep allemaal anders vanwege de niet te halen aanrijtijden en nu staat er dan dit prachtige gebouw aan de Voorweg, aldus de burgemeester die samen met regiocommandant Elie van Strien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond de vlag hees op het terrein voor de kazerne. Die vlag was op ludieke wijze bezorgd door dertien kinderen van brandweerlieden. Zij kwamen, zoals te verwachten viel, in een brandweerwagen met gillende sirene.

De afdeling Oostvoorne/Tinte van de EHBO heeft eveneens een plaats in het gebouw gekregen. Het was dan ook begrijpelijk dat de belangstelling voor de openingshandeling buitengewoon groot was. Burgemeester De Jong overhandigde een door Ruud Bergkotte vervaardigd herinneringsbord aan Van Strien. Dit zal een prominente plaats krijgen in de nieuwe kazerne.

Het gebouw is neergezet door aanemer van Reek. De verdiensten van het bouwbedrijf werden alom geprezen. Aanvankelijk werd uitgegaan van een sober doch doelmatig gebouw. Door een gunstige aanbesteding bleef er een bedrag over. Dit voordeel heeft de gemeente omgezet in een aantal duurzame maatregelen. Deze leiden onder andere tot een reductie van de CO2-uitstoot met ruim 13.000 kilo op jaarbasis. Ook is er een lichtkoepel op het dak van de stallingsgarage aangebracht waardoor er minder lampen hoeven te branden. Er is  led-verlichting voor de noodverlichting geïnstalleerd en een warmtepomp geplaatst die ’s winters verwarmt en ’s zomers koelt. Een gescheiden rioolsysteem en isolatie van de gevels zitten eveneens in dit pakket duurzame verbeteringen.

Met de vorming van een regionale brandweer is de organisatie omgevormd. Vandaar ook dat burgemeester De Jong samen met Van Strien het gebouw opende. De brandweer koopt het gebouw binnenkort van de gemeente. Van Strien op 28 oktober: “Je zult toch maar zo’n fantastisch gebouw in ontvangst mogen nemen”. Hij bracht hulde aan het gemeentebestuur dat zoveel lef toonde en feliciteerde het korps met het fraaie gebouw.

Scheidend brandweercommandant Arie Kleijwegt – commandanten blijven nooit lang in Westvoorne, zo bleek uit de statistieken – zette tot slot ook nog de werkgroep kazerne in het zonnetje. Deze vier mannen waren nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe kazerne en werden bedacht met een boeket bloemen. Een cadeau in de vorm van een lcd-scherm voor het leslokaal werd overhandigd aan André Smit en Gerrit Plantinga.