Wetswijziging opzeggen lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap op de homepage van de website staat. Dit komt door een wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.

Door een wetswijziging moeten verenigingen zorgen dat leden eenvoudig informatie over het opzeggen van het lidmaatschap kunnen vinden.
Het houdt concreet in dat vanaf 1 december 2011 informatie over opzeggen opvallend op de homepage van de website moet staan. Bijvoorbeeld door een blokje met link naar een achterliggende pagina met uitgebreide informatie over opzeggen. Als een vereniging ook een ledenblad heeft moet de informatie in elke uitgave op bladzijde 1, 2 of 3 van het blad staan.

Klik hier voor de officiële bekendmaking in het "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden".

De overige wijzigingen in de wetgeving gelden voor ondernemers die producten aan consumenten verkopen zoals abonnementen op tijdschriften, kranten, sportscholen, onderhoudscontracten en dergelijke. Deze wijzigingen gelden niet voor lidmaatschappen van verenigingen en de regels blijven zoals vermeld in artikel 35 en 36 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle wijzen van opzeggen blijven mogelijk en ook de duur van de verlenging wordt niet bijzonder beperkt, zodat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap van een vereniging met een heel jaar mogelijk blijft.

Als u wenst op te zeggen kan dat via het knopje Contact. Op de nieuwe faktuur die in Oktober aan u verzonden wordt komt een NOTE te staan over dit onderwerp.