Nieuwe richtlijnen EHBO 2016

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn ontwikkeld door Het Oranje Kruis en Het Nederlandse Rode Kruis met medewerking van het NIBHV.
Deze richtlijnen vormen het kader voor de eindtermen en het lesmateriaal van Het
Oranje Kruis, Het Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer.
Bij het vaststellen van de richtlijnen is gewerkt met de volgende algemene uitgangspunten:
• Een handeling is opgenomen als het effect is aangetoond door wetenschappelijk onderzoek.
• Als er geen wetenschappelijk bewijs is, hebben experts bepaald, op basis van de beschikbare praktijkkennis, wat de beste manier van handelen is voor de eerstehulpverlener (expert opinion).
• De richtlijnen zijn bij voorkeur zo simpel en eenduidig mogelijk gehouden om eerstehulpverleners te stimuleren om daadwerkelijk tot handelen te komen.

Richtlijnen downloaden:´klik hier`