Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Oostvoorne-Tinte is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40386274.

Het RSIN van de afdeling is 816555424.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

ANBI

Lasten & Baten 2020
Begroting 2020 herzien Werkelijk 2020
Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten
Totaal 010 Reanimatie/AED opleiding herhaling 600,00 1800,00 216,23 537,50
Totaal 011 Materiele vaste activa 1600,00 1.466,33 0,00
Totaal 012 Subsidie gemeente 2000,00 0,00 2.022,00
Totaal 054 Omzet Vereniging 300,00 1000,00 0,00 3.031,93
Totaal 065 Huisvestingskosten 1400,00 1.116,82 0,00
Totaal 096 Rente Baten 0,75 0,00 1,50
Totaal 098 Kantoorkosten 400,00 640,33 0,00
Totaal 101 Algemene kosten EHBO 2500,00 3000,00 2.496,70 2.934,00
Totaal 105 EHBO gevorderde 1600,00 458,35 0,00
Totaal 106 EHBDD 600,00 752,00 180,00
Totaal 110 EHBO cursus opl. 500,00 1600,00 155,07 0,00
Totaal 111 EHBO Dienstverlening 400,00 1300,00 197,97 180,00
Totaal 114 Covid 19 384,61 0,00
Totaal 115 Onderhoud materiaal 600,00 495,45 0,00
Totaal 118 Digitale office 1200,00 1.206,20 0,00
Saldo verlies 11700,00 11700,75 9.586,06 9.586,06
Begroting herzien 2020   Negatief saldo 999,25
Werkelijk 2020                  Negatief saldo 699,13

 

Eind Balans 2020 na afsluiting. 31-12-2020
Omschrijving Activa Passiva
011 Materiele vaste activa
Totaal 011 Materiele vaste activa 30.432,42 10.543,64
024 Liquide Middelen
Kas 74,72
RABO Rendement Rek1  3502125155 3.524,59
RABO Rendement Rek2  3502194092 3.987,88
Rabobank bet rek 350220123 3.858,66
Totaal 024 Liquide Middelen 11.445,85 0,00
500 Kapitaal
Kapitaal 31.334,63
Totaal 500 Kapitaal 0,00 31.334,63
Saldo
41.878,27 41.878,27