Jaarverslag 2019

De afdeling Oostvoorne-Tinte is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40386274.

Het RSIN van de afdeling is 816555424.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  2. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  3. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  4. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.
KNV EHBO Oostvoorne-Tinte Staat van lasten & baten 2019 
Begroting Werkelijk
2019 2019
lasten baten lasten baten
010 Reanimatie/AED opleiding herhaling 600,00 1800,00 438,88 1.920,00
011 Materiele vaste activa  afschrijvingen 1500,00 1.272,03
054 Omzet Vereniging 300,00 1600,00 372,74 832,99
065 Huisvestingskosten 1400,00 2.336,82 0,00
096 Rente Baten 1,00
098 Kantoorkosten 400,00 275,71
101 Algemene kosten EHBO 4000,00 5000,00 2.929,68 5295,00
105 EHBO gevorderde  ( instr+lotus) 1600,00 1.684,76 0,00
110 EHBO cursus opl. 900,00 773,60 0,00
111 EHBO Dienstverlening 400,00 4000,00 1.162,75 3.856,67
112 Brandweer oefenigen e/d ** 200,00 200,00
115 Onderhoud materiaal 500,00 1.541,71 0,00
118 Digitale office 1200,00 1.379,94
Aanschaf materiaal (pop)
106 EHBDD opl instr. (drank en drugs) 600,00 482,79
€ 13.600,00 € 13.600,00 € 14.651,41 € 14.651,41
 
 
Negatief saldo over 2019 begroting € 999,00
Negatief saldo over werkelijk 2019 € 2.746,75